Ingunn L Letmolie 2018-02-13 13:28:08

Refusjon klubbtøy

Eiker Skiklubb ønsker at alle våre medlemmer stiller i Eiker Ski tøy både ved renn og trening.

Ved å refundere en god andel ved kjøp av klubbtøy håper vi alle har mulighet til å kjøpe klubbtøy.

Vi oppforderer også til å bytte/selge internt i klubben. Facebook gruppen Eiker Ski - Kjøp/salg/bytte er laget for dette formål.

 

Vi stiller 2 kriterier for at du skal få refusjon:

1. Betalt medlemsavgift/treningsavgift til Eiker Skiklubb for inneværende sesong.

2. Har deltatt på dugnad under Eiker Skifestival - det er ønskelig at begge foreldre stiller på dugnad eller at en forelder tar 2 vakter i løpet av helga.

 

Finn ut fra skjema under hva du skal ha refundert og send sum til Gunhild(gtfo@online.no), gjerne som et oppsatt regnestykke.

Husk å skrive hvilket aktivt barn det gjelder med navn/årstall på ditt barn + scannet kvittering på din bestilling.

Dette sendes inn etter Eiker Skifestival.

 

2020-2021 Refusjonsskjema Eiker Skiklubb.docx

 

ski9.jpg